Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19996586
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13459

(08:01 - 22/03/2010) Đoàn học sinh Sở GDĐT Đồng Nai tham gia kỳ thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp quốc gia tại Đà Lạt


Ngày 19/03/2010 Đoàn học sinh Sở GDĐT Đồng Nai tham gia kỳ thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp quốc gia tại Đà Lạt,tham gia đợt này có 25 tỉnh, thành. Kết quả Đoàn Đồng Nai xếp thứ 3 toàn Đoàn với 3 Huy chương Vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 4 khuyến khích.

DSC08622.JPG
DSC08623.JPG
DSC08624.JPG
DSC08625.JPG
DSC08626.JPG
DSC08627.JPG
DSC08628.JPG
DSC08670.JPG
DSC08671.JPG
DSC08672.JPG
DSC08686.JPG
DSC08687.JPG
DSC08689.JPG
DSC08697.JPG
DSC08709.JPG
DSC08710.JPG
DSC08712.JPG
DSC08713.JPG
DSC08717.JPG
DSC08728.JPG
DSC08731.JPG
DSC08771.JPG
DSC08779.JPG
DSC08780.JPG
DSC08782.JPG
DSC08783.JPG
DSC08784.JPG
DSC08791.JPG
DSC08792.JPG
DSC08793.JPG
DSC08794.JPG
DSC08795.JPG
DSC08796.JPG
DSC08799.JPG
DSC08800.JPG
DSC08801.JPG
DSC08802.JPG
DSC08804.JPG
DSC08805.JPG
DSC08806.JPG
DSC08808.JPG
DSC08809.JPG
DSC08810.JPG
DSC08811.JPG
DSC08812.JPG
DSC08813.JPG
DSC08815.JPG
DSC08818.JPG
DSC08821.JPG
DSC08822.JPG
DSC08823.JPG
DSC08824.JPG
DSC08827.JPG
DSC08828.JPG
DSC08829.JPG
DSC08830.JPG
DSC08831.JPG
DSC08833.JPG
DSC08834.JPG
DSC08835.JPG
DSC08836.JPG
DSC08837.JPG
DSC08839.JPG
DSC08840.JPG
DSC08841.JPG
DSC08843.JPG
DSC08845.JPG