Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534581
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1665
Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan. Trước khi công bố dự thảo chương trình tổng thể để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân một lần nữa, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các hội thảo, tiếp thu ý kiến từ nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học...
Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tp. Hồ Chí Minh), Ban tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia năm 2017 khu vực phía Nam đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải
Công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tạo nguồn đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh...
Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao Giáo dục quốc phòng An ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ VII năm 2017
Nhằm thống nhất nội dung buổi lễ; tạo khí thế thi đua sôi nỗi ngay từ đầu hội thao; kịp thời động viên các đoàn vận động viên của các trường bước vào thi đấu với sự nỗ lực và quyết tâm cao; phấn đấu dành thành tích cao nhất trong hội thao; làm cơ sở nâng cao chất lượng GDQPAN năm 2017...
Thành lập 5 đội tuyển học sinh giỏi các môn Toán 9, Toán 12, Vật lý 12, Sinh học 12, Hóa học 12 dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm học 2016–2017 (có tên trong danh sách kèm theo)
Điều lệ này quy định đối tượng và thành phần tham gia hội thao; nội dung, hình thức tổ chức hội thao; quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Trọng tài hội thao; quy định phương pháp tổ chức, cách đánh giá kết quả thi đấu, khen thưởng...
Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-SGDĐT ngày 11/10 /2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Nai về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác hành chính văn phòng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thi đua; hoạt động công đoàn; kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và công tác...
12345678910...