Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534912
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1996
Thực hiện công văn số 952/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc “Tổng kết Cuộc thi KHKT năm học 2015-2016 và Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2016-2017”.
Ngày 12/8/2016 Sở GDĐT có quyết định số 788/QĐ-SGDĐT về việc "Thành lập 47 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông cấp THPT năm học 2015-2016, Khóa thi ngày 18/8/2016". Tại quyết định này; ngày làm việc như sau:
Theo công văn số 1770, ngày 10/8/2015 của Sở GDĐT về việc tập huấn chương trình giáo dục địa phương cấp THCS, THPT, môn Địa lý cấp THCS sẽ tổ chức vào hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2015.Do ngày 27/8/2015, Hội trường trường THCS Hùng Vương thành phố Biên Hòa
Xem kết quả thi tuyển sinh khối 10 niên khóa 2012-2013. Chọn hội đồng thi, nhập họ tên hoặc số báo danh để xem điểm thi.
Nhắc nhở nộp báo cáo Triển khai Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2010