Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 18939302
Hôm qua: 5938
Hôm nay: 6482
Thông tin về phòng GD&ĐT Tân Phú
07:59   |  29/10/2009
Tham mưu UBND huyện và các Phòng Ban liên hoan tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2003 đến 2007, xây dựng mới 127 phòng học kiên cố, chiếm tỷ lệ 31% tổng số phòng học của các trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3479/2003/QĐ.UBT ngày 26 tháng 9 năm 2003 và chính thức làm việc vào ngày 02 tháng 01 năm 2004. Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của UBND huyện Cẩm Mỹ.
Thực hiện chỉ đạo theo Công văn SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Đồng Nai v/v cung cấp thông tin xây dựng website phòng GDTrH Sở, Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu xin kính gửi đến Phòng GDTrH của Sở GD&ĐT nội dung thông tin về PGDĐT và các trường THCS (theo mẫu) như sau:
Đơn vị nhiều năm được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh; có 2 đơn vị được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 4 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú.
Tổng số lao động toàn ngành: 3.706 người trong biên chế bao gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo: 23 người; cán bộ quản lý: 247 người; giáo viên: 3.178 người; công nhân viên: 264 người (nữ chiếm 3.208, tỷ lệ 86,6%).
Thực hiện chỉ đạo theo Công văn SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Đồng Nai v/v cung cấp thông tin xây dựng website phòng GDTrH Sở, Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu xin kính gửi đến Phòng GDTrH của Sở GD&ĐT nội dung thông tin về PGDĐT và các trường THCS (theo mẫu) như sau:
Tính đến đầu năm 2009, số trường học toàn huyện đã phát triển 70 trường, so với khi mới thành lập, tăng 26 trường, với 44.689 học sinh gồm: Mầm non 19 trường, 8.154 học sinh; Tiểu học 35 trường, 20.099 học sinh;