Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 18939023
Hôm qua: 5938
Hôm nay: 6203
Thực hiện Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT...
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, theo dõi các trường THCS thực hiện xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở thực hiện đúng theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006
Công tác tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT. Sở GDĐT Đồng Nai hướng dẫn các Phòng GDĐT, các trường THCS trong tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 như sau:
Căn cứ công văn số 4607/BGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 và công văn số 734/BGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2017 về việc địa điểm tố chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017
Sáng 16-3, tại Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP.Vũng Tàu, Ban tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT)học sinh trung học cấp toàn quốc khu vực phía Nam năm 2017 đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các dự án đạt giải...
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai khuyến khích các đơn vị tạo điều kiện và cử cán bộ, giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ...
Căn cứ công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT về việc “Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017”; Căn cứ Thông báo số 182/TB-SGDĐT ngày 14/02/2017 của Sở GDĐT Bà Rịa–Vũng Tàu về Kế hoạch....
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch nhà trường năm học 2016-2017, kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phối chương trình giảng dạy; nế nếp sinh hoạt chuyên môn; tổ chức các cuộc thi: khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học...
12345678910...