Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 18939440
Hôm qua: 5938
Hôm nay: 6620
Phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận các dự án đoạt giải trong cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Nam.
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở
Quyết định về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thi điểm cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo đề án "Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học như sau:
Để đảm bảo cho tất cả học sinh tham gia mô hình trường học mới đều có sách học khi bắt đầu năm học mới
Ngày 23 tháng 7 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học....
Quyết định công nhận thành tích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông vòng thi cấp toán quốc năm học 2013-2014
12345678910