Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19997077
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13950

(10:24 - 15/12/2010) Nhắc nhở nộp báo cáo Triển khai Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2010


Nhắc nhở nộp báo cáo Triển khai Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2010

THÔNG BÁO

 

Sở GDĐT Đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT gửi báo cáo (V/v: Triển khai Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2010) gấp về phòng GDTrH để tổng hợp viết báo cáo gửi cho Bộ GDĐT. Gửi các bản báo cáo về Sở GDĐT theo địa chỉ Email: [email protected]

Hưởng ứng các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Việt Nam đối phó với dịch HIV/AIDS, Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2010 và nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12), Kết thúc tháng hành động, các đơn vị, trường học tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 đồng thời báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 (Phụ lục 3) về Phòng GDTrH - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai trước ngày 13/12/2010 để bộ phận thư ký của Sở tổng hợp kết quả báo cáo gửi về về Ban chỉ đạo PCTP của tỉnh và Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng GDTrH - Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 0918014461; hoặc gửi các bản báo cáo Sở GDĐT theo địa chỉ Email: [email protected]