Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19976058
Hôm qua: 9370
Hôm nay: 1655

(11:45 - 24/03/2010) Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử e-Learning


Để thuận tiện cho việc tiếp thu nội dung tập huấn bài giảng e-Learning được tốt nhất, đề nghị GV, SV tài liệu tham khảo

Địa chỉ download tài liệu:

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter http://edu.net.vn/media/p/412614.aspx  ; http://edu.net.vn/media/p/416016.aspx

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker http://edu.net.vn/media/p/412724.aspx;  http://edu.net.vn/media/p/407773.aspx