Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16234851
Hôm qua: 2234
Hôm nay: 2106

(01:58 - 03/03/2010) Triệu tập Hội nghị chuyên đề Sinh học cấp THCS, năm học 2009-2010


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và Kế hoạch hoạt động của HĐBM cấp tỉnh nhiệm kỳ IV (2009 - 2011), Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học cấp THCS”.

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2010 
Kính gởi:
        - Trưởng phòng các Phòng GDĐT trong tỉnh;
        - Thành viên HĐBM Sinh học THCS cấp tỉnh nhiệm kỳ IV(2009-2011). 

      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và Kế hoạch hoạt động của HĐBM cấp tỉnh nhiệm kỳ IV (2009 - 2011), Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học cấp THCS ”.

1. Thời gian
Khai mạc lúc 7 giờ 30, thứ năm ngày 25/03/2010.

2. Địa điểm
      Trường THCS Vĩnh An , thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

3. Thành phần
- Mỗi phòng GDĐT cử:  Một lãnh đạo phòng, chuyên viên phụ trách khối THCS,
- Một trường THCS cử một giáo viên Sinh học.
- Các thành viên HĐBM Sinh học THCS cấp tỉnh nhiệm kỳ IV(2009-2011).
4. Chương trình của Hội nghị (Xem trang sau)

5. Yêu cầu
      a) Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS:
- Tổ  trưởng tổ (nhóm trưởng) Sinh học thuộc các trường THCS, Truy cập trang Web của phòng Giáo dục Trung học ( địa chỉ: gdtrhdongnai.edu.vn), mục Văn Bản Phòng GDTrH để lấy các chuyên đề, giáo án sẽ được báo cáo tại Hội nghị;
- Tổ(nhóm) chuyên môn thuộc bộ môn Sinh học tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến bằng văn bản về phòng GDĐT huyện, TX, TP;
Các phòng GDĐT tập hợp biên bản của các trường và gửi về phòng GDTrH trước ngày 15/3/2010 , ghi chuyển đ/c Tuấn - GDTrH
b) Đối với phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu và trường THCS Vĩnh An (đơn vị đăng cai) Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, khâu đón tiếp đại biểu, tổ chức Hội nghị.
Sở  yêu cầu Trưởng phòng các phòng GDĐT trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu, thành viên HĐBM Sinh học THCS cấp tỉnh, tác giả của các chuyên đề và tiết dạy học minh họa thực hiện tốt các công tác của Hội nghị theo quy định./. 

Nơi nhận :
- Như trên;                                                                                            KT. GIÁM  ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;                                                               PHÓ  GIÁM ĐỐC
- Lưu : VT, Phòng GDTrH.                                                                 KT. GIÁM  ĐỐC
                                                                                                                             Nguyễn Thiệp

            download                                                                                                      (đã kí)

 


Thảo Luận
Chưa có thảo luận nào về bài viết này.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!