Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534571
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1655

(04:18 - 18/04/2017) Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2017-2018


Thực hiện Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT...