Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19996941
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13814

(04:16 - 18/04/2017) Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2016-2017


Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, theo dõi các trường THCS thực hiện xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở thực hiện đúng theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006