Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19997052
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13925

(10:37 - 10/04/2017) Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 bậc Trung học cơ sở năm học 2017-2018


Công tác tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT. Sở GDĐT Đồng Nai hướng dẫn các Phòng GDĐT, các trường THCS trong tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 như sau: