Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16310612
Hôm qua: 1813
Hôm nay: 1093

(07:54 - 25/03/2017) Quyết định Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia “Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia năm học 2016-2017”


Căn cứ công văn số 4607/BGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 và công văn số 734/BGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2017 về việc địa điểm tố chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017