Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534034
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1118

(11:26 - 10/03/2017) Cử CBGV tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học


Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai khuyến khích các đơn vị tạo điều kiện và cử cán bộ, giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ...