Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534892
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1976

(04:14 - 06/03/2017) Quyết định Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia “Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017”


Căn cứ công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT về việc “Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017”; Căn cứ Thông báo số 182/TB-SGDĐT ngày 14/02/2017 của Sở GDĐT Bà Rịa–Vũng Tàu về Kế hoạch....