Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19975906
Hôm qua: 9370
Hôm nay: 1503

(03:29 - 22/02/2017) Kế hoạch Tập trung Bồi dưỡng và tham gia Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia năm học 2016-2017


Thực hiện công văn số 4607/BGDĐT-GDTrH ngày 99 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017”. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai triển khai kế hoạch cụ thể như sau: