Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16426089
Hôm qua: 2194
Hôm nay: 488

(11:08 - 16/02/2017) Kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2016 – 2017, bậc Trung học


Việc thực hiện chương trình: các Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT, trường Phổ thông Sư phạm Thực hành và Thủ trưởng các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ nội dung chương trình của học kỳ II theo quy định...