Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 18938660
Hôm qua: 5938
Hôm nay: 5840

(04:02 - 30/11/2016) Mời dự Khai mạc, đêm giao lưu văn nghệ, tổng kết, tham quan Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2016-2017


Thực hiện kế hoạch số 3068/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Sở GDĐT về việc “Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2016-2017”; Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu về dự lễ khai mạc, đêm giao lưu văn nghệ, lễ tổng kết, tham quan các gian trưng bày sản phẩm của Cuộc thi...