Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19903896
Hôm qua: 28872
Hôm nay: 249

(10:11 - 07/11/2016) Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Lịch sử, Địa lý bậc THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm học 2016-2017


Hội nghị chuyên đề môn Lịch sử, Địa lý bậc THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm học 2016-2017 nhằm: giúp giáo viên có định hướng về giảng dạy tích hợp liên môn trong dạy học tích hợp bộ môn Lịch sử, Địa lý cấp THPT; tăng cường giao lưu học tập giữa các đơn vị theo cụm chuyên môn liên trường...