Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19904882
Hôm qua: 28872
Hôm nay: 1235

(04:35 - 03/11/2016) Hội thảo về tổ chức, thực hiện dạy học, ôn thi THPT quốc gia trong quá trình dạy học toán bậc THPT, GDTX năm học 2016-2017


Để thực hiện dạy học toán trung học bậc THPT, GDTX năm học 2016-2017 đạt kết quả tốt; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức "Hội thảo về tổ chức, thực hiện dạy học, ôn thi THPT quốc gia trong quá trình dạy học toán bậc THPT, GDTX năm học 2016-2017" như sau: