Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16425988
Hôm qua: 2194
Hôm nay: 387

(03:49 - 23/09/2016) Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra chuyên môn cấp Trung học Năm học 2016-2017


Thành lập Đoàn kiểm tra chuyên môn cấp Trung học gồm: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Việc xây dựng chương trình, kế hoạch nhà trường năm học 2016-2017; Việc xây dựng kế hoạch, thực hiện phân phối chương trình giảng dạy; nế nếp sinh hoạt chuyên môn...