Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 20534679
Hôm qua: 7735
Hôm nay: 1763

(01:11 - 23/09/2016) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017


Thực hiện Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP ngày 12/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) năm học 2016-2017; Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) hướng dẫn các trường Trung học phổ thông....