Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16566062
Hôm qua: 2645
Hôm nay: 440

(03:59 - 07/09/2016) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017


Thực hiện Công văn 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục trung học cơ sở như sau: