Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19997105
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13978

(02:57 - 16/08/2016) Thông báo thời gian làm việc của công tác tổ chức thi nghề phổ thông bậc THPT khóa thi ngày 18/8/2016


Ngày 12/8/2016 Sở GDĐT có quyết định số 788/QĐ-SGDĐT về việc "Thành lập 47 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông cấp THPT năm học 2015-2016, Khóa thi ngày 18/8/2016". Tại quyết định này; ngày làm việc như sau:

Kính gửi: 
              - Các Hội đồng thi nghề THPT;
              - Các trường THPT, TT GDTX, TT KTTH HN Đồng Nai;
              - Các đơn vị trực thuộc.
           Ngày 12/8/2016 Sở GDĐT có quyết định số 788/QĐ-SGDĐT về việc "Thành lập 47 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông cấp THPT năm học 2015-2016, Khóa thi ngày 18/8/2016". Tại quyết định này; ngày làm việc như sau:
              - Lãnh đạo Hội đồng, thư ký, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 08 giờ 00 ngày 17/8/2016
              - Giám thị, giám khảo làm việc từ 14 giờ 00 ngày 17/8/2016
           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XIN ĐIỀU CHỈNH LỊCH LÀM VIỆC NHƯ SAU:
               - Lãnh đạo Hội đồng, thư ký, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 14 giờ 00 ngày 17/8/2016 tại mỗi Hội đồng thi.
              - Giám thị, giám khảo làm việc từ 07 giờ 00 ngày 18/8/2016 (01 ngày)
Lưu ý: 
        - Kế toán các Hội đồng thi căn cứ vào lịch làm việc này để làm dự toán (Lãnh đạo Hội đồng, thư ký, bảo vệ, phụ vụ, thanh tra được tính 2 ngày làm việc; Giám thị, giám khảo được tính 1 ngày làm việc)
        - Chủ tịch HĐ, thư ký sở tại vẫn họp tại Sở GDĐT vào lúc 08 giờ 00 ngày 17/8/2016.
        - Thư ký sở tại khi đi họp tại sở GDĐT cần mang theo giấy chuyển tiền lệ phí thi nghề phổ thông để kiểm tra đối chứng.    
Trân trọng./.