Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16943582
Hôm qua: 4643
Hôm nay: 3300

(01:34 - 31/07/2016) Thông báo Hội đồng thi, phòng thi, Số báo danh...theo đơn vị trường kỳ thi nghề phổ thông bậc THPT khóa ngày 18/08/2016


Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị "Hội đồng thi, phòng thi, Số báo danh...theo đơn vị trường kỳ thi nghề phổ thông bậc THPT khóa ngày 18/08/2016"; đề nghị các đơn vị kiểm tra rà soát lại, sau khi chính xác các thông tin của thí sinh các đơn vị tiến hành cấp "Phiếu báo dự thi"....