Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 16565834
Hôm qua: 2645
Hôm nay: 212

(10:36 - 27/07/2015) Các dự án đạt giải quốc gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học


Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống; tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình tới các nhà khoa học....

                       Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công  nghệ, kỹ thuật, vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống; tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình tới các nhà khoa học, nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Bộ GD&ĐT đánh giá, xây dựng chương trình đổi mới giáo dục bậc phổ thông, bước đầu thực hiện đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Năm 2012-2013

Năm 2013-2014

Năm 2014-2015