Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 19996450
Hôm qua: 8724
Hôm nay: 13323

(08:57 - 11/11/2009) Hỏi đáp pháp luật về Khiếu nại, tố cáo


Câu hỏi 1: Khiếu nại là gì?

Trả lời: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại , tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng Quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, xét về bản chất việc thực hiện quyền khiếu nại của công dân dân thể hiện mối quan hệ Nhà nước và công dân mà trong đó bên đi khiếu nại đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân người đi khiếu nại đó. Để nhận biết đúng các dấu hiệu của khiếu nại, chúng ta cần phải xem xét ở một số điểm sau đây:

Một là: Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại là: Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức.

Hai là: đối tượng khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước hoặc những người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước; quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Ba là: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chính cơ quan đã có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị người khiếu nại cho rằng đã xâm  hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan giải quyết lần đầu, người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp với Thủ trưởng cấp trên của cơ quan đã ra quyết định giải quyết lần đầu.

Vậy thế nào là một quyết định hành chính: Theo quy định tại khoản 10, Điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo thì: “ Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính”.

Như vậy một quyết định hành chính có thể bị khiếu nại khi có đủ 3 yếu tố sau:

-          Là quyết định bằng văn bản

-   Là quyết định của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước

- Là quyết định được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Như vậy, các quy định được áp dụng nhiều lần mà đối tượng không được xác định ( đó là các văn bản pháp quy); các quyết định không phải là của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ( tòa án, viện kiểm sát) thì không phải là của cơ quan hành chính theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Thí dụ: bà A tranh chấp đất đai, tranh chấp của bà đã được tòa án sơ thẩm xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bà A không đồng ý với quyết định của toà sơ thẩm, bà A làm đơn khiếu nại gửi đến Sở Tài nguyên- Môi trường. Đơn của bà không được Sở Tài nguyên – Môi trường thụ lý giải quyết, nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm bà chỉ có thể tiếp tục gửi đơn đến tòa án trung thẩm để được xem xét giải quyết.

Ngoài ra quyết định hành chính trong hoạt động quản lý, điều hành của cấp trên đối với cấp dưới cũng không được khiếu nại và giải quyết theo tinh thần của Luật khiếu nại, tố cáo.

Về hành vi hành chính: theo quy định tại khoản 11, Điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo thì: “ Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”. Như vậy khác với quyết định hành chính phải được thể hiện bằng văn bản thì hành vi hành chính được biểu hiện bằng những hành động không đúng hoặc làm trái với các quy định của pháp luật, cũng có thể là việc không thực hiện công vụ mà theo quy định của pháp luật họ phải thực hiện. Chẳng hạn cán bộ công chức có hành vi sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân không thực hiện công vụ đúng thời hạn pháp luật quy định…Ví dụ: ông A làm đơn xin chuyển trường cho con, ông đã làm đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định, nộp đơn tại văn phòng trường. Đúng hẹn ông đến nhận, người phụ trách văn phòng đi vắng không nhận được giấy chuyển trường nhưng không thông báo cho ông biết. Lần sau ông đến, cán bộ văn phòng vẫn không giải quyết nhưng không nói rõ lý do vì sao không được giải quyết và  trả lời để xem xét, ông A đã làm đơn khiếu nại hành vi hành chính của nhân viên văn phòng. Đơn của ông A sẽ được thụ lý xem xét giải quyết theo Luật khiếu nại , tố cáo.

Số sau chúng tôi sẽ trả lời tiếp: Đơn khiếu nại phải có những nội dung gì? Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, mời các bạn chú ý theo dõi.

 

                                                                                 NĐC

                                                         Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo